Odpowiedzi

2010-02-26T20:19:15+01:00
Polacy żyją z przekonaniem, że nic praktycznie im się nie uda. Nie posiadają wiary w siebie. Mam na myśli tą mnie wykształconą część naszego narodu. Natomiast wykształceni prezesi dużych firm, bizmesmenowie nie potrafią pojąć dlaczego odnoszą porażki. Uważają, że ich ambicja została urażona. Nie potrafią pogodzić się z porażkami i niegodnościami losu.

nie wiem czy jest dobrze. ale mam nadzieję, że cociaż trochę pomogłam ; ]
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T20:36:45+01:00
Http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1464&Itemid=106


^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tutaj masz perspektywy polaków na temat edukacji

----------------------------------------------------------

I myśle że to też moze się przydać :)

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

DEBATA EUROPEJSKA 2005

SPRAWOZDANIE Z DEBATY ŚRODOWISKOWEJ NA TEMAT: „PERSPEKTYWY POLSKI I POLAKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ”.

Miejsce: Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach.
Termin: 4 czerwiec 2005 rok.
Organizatorzy: Klub Europejski „Jedynka w Unii” przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach,
Zaproszeni goście:
Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego,
Jerzy Markowski – senator,
Krystyna Szumilas - poseł na Sejm RP,
Józef Krzyk – redaktor „Gazety Wyborczej”,
Józef Korpak – starosta powiatu tarnogórskiego,
Kazimierz Szczerba – burmistrz miasta Tarnowskie Góry,
Elwira Barańska – Szczerba – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu,
Sławomir Wilk – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UM Tarnowskie Góry,
Przedstawiciel Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach (w ostatniej chwili inne obowiązki przeszkodziły mu w uczestnictwie w naszej debacie),
Przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, redaktor lokalnego tygodnika „Gwarek”
Uczestnicy: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Tarnowskich Gór, nauczyciele, mieszkańcy miasta.
Prowadzenie: Wojciech S. Wocław – LO im, S. Staszica w Tarnowskich Górach i Sylwia Sowa – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach.

Przebieg debaty:
Planując debatę zastanawialiśmy się, jakie zagadnienia, dotyczące niełatwej przecież problematyki europejskiej mogą zainteresować młodzież gimnazjalną i licealną. Odpowiedź nasuwała się sama – z pewnością chętnie posłuchają, jakie możliwości stwarza młodym ludziom przynależność Polski do UE. Stąd teza naszej debaty: Polska w Unii Europejskiej to szansa na lepszy rozwój i pomyślność młodych pokoleń. Udało nam się zaprosić nie byle jakich gości. Wprost z Brukseli przyjechał do nas prof. Jerzy Buzek, swój wolny od zajęć parlamentarnych czas poświęcili nam pani posłanka Krystyna Szumilas i pan senator Jerzy Markowski. Media reprezentowali redaktorzy „Gazety Wyborczej” i „Gwarka”. Nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych ze starostą i burmistrzem na czele oraz władz oświatowych i dyrektorów szkół. Publiczność stanowili licznie zgromadzeni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele i mieszkańcy miasta (ok. 100 osób). Informacje o debacie rozpowszechnialiśmy, rozwieszając afisze w mieście, wysyłając zaproszenia do wybranych osób i do szkół w powiecie tarnogórskim oraz poprzez anons prasowy w dodatku lokalnym „Dziennika Zachodniego”.
Miejsca na debatę użyczyło nam Tarnogórskie Centrum Kultury. Centralne miejsce zajmowały fotele dla czterech najważniejszych gości i prowadzących. Pozostałe krzesła podzielone były na sektory: dla zaproszonych gości, dla licealistów, dla gimnazjalistów oraz dla mieszkańców miasta. Wykorzystaliśmy również ekran i rzutnik komputerowy do prezentacji filmu. Około godziny 10.00 sala zaczęła się zapełniać. Konieczne stało się dostawienie krzeseł, bowiem nie przewidzieliśmy takiej liczby uczniów. Na początku spotkania uczestnicy debaty mogli obejrzeć film, nakręcony przez naszą gimnazjalną telewizję „Gimtel”. Przedstawiał on sondę, przeprowadzoną wśród znanych tarnogórzan i młodych obywateli miasta, którzy wypowiadali się na temat szans młodych Polek i Polaków po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej.
To samo pytanie zadano zaproszonym gościom. Zarówno w ich wypowiedziach, jak i w odpowiedziach uczestników sondażu dominował pogląd, że chociaż przystąpienie Polski do UE otworzyło przed młodymi ludźmi ogromne możliwości rozwoju, to, czy z nich skorzystają, zależy od nich samych. W dalszej dyskusji eurodeputowany i polscy parlamentarzyści przedstawili programy europejskie, w jakich mogą uczestniczyć polscy uczniowie, a samorządowcy odpowiadali na pytania młodzieży, dotyczące wspierania przez budżet Unii zadań, związanych z prowadzeniem oświaty. Po przerwie, przeznaczonej na poczęstunek, zaproszeni goście starali się przekonać do wiązania swojej przyszłości z Polską i wykorzystywania w kraju możliwości, jakie daje Unia, bowiem młodzi ludzie swoją szansę, wynikającą z przynależności do UE upatrują głównie w tym, że łatwiej wyjechać do pracy za granicę.
Koniec debaty nie oznaczał zakończenia dyskusji. W ”kuluarach” młodzież gorąco dyskutowała z zaproszonymi gośćmi (oblegany był zwłaszcza Jerzy Buzek) na tematy związane z edukacją, a przede wszystkim nową maturą. Zarzucano władzom złe przygotowanie reformy oświatowej i wyrażano obawy, czy polska szkoła dobrze przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie, czy nie odstajemy pod względem wykształcenia od pozostałych państw UE.
Uważamy, że osiągnęliśmy zakładane cele. Debata spotkała się z zainteresowaniem, głównie młodzieży, do której była skierowana. Uczniowie prowadzący dyskusję dobrze wywiązali się z zadania, bez tremy zadawali ciekawe i dociekliwe pytania osobom z pierwszych stron gazet. Zaproszeni goście często prezentowali różne poglądy, dotyczące poruszanych problemów, dzięki czemu dyskusja nie była nudna i jednostronna. W przygotowaniu debaty skorzystaliśmy z pomocy nauczycieli i uczniów z Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła, z którą to szkołą od kilku lat współpracujemy przy przygotowywaniu środowiskowych debat.
Nauczyciele, czuwający nad przygotowaniem i przebiegiem debaty:
Maria Woszek,
Aleksandra Ochman,
Dariusz Klimek,
Stanisława Szymczyk,
Paweł Zaręba.


Tarnowskie Góry są miastem powiatowym, leżącym w województwie śląskim, liczącym 62 000 mieszkańców.


Mam nadzieje że chociaż troche z tych informacji się przyda :)
1 5 1