1.ile naley dostarczyc kosce ołowianej w KSZTAŁCIE SZESCIANU o boku 3 cm , aby ogrzac ja od 14 do 16 o C .
2.Jak długo powinna byc właczona grzałka elektryczna o mocy 2,4kW aby 2 litry wody doprowadzic do wrzenia od temp. 10 o C.
3. Dwa litry wody w aluminiowym naczyniu o masie 0,2 kg ogrzewamy od 0 oC do 100 o C. Oblicz jaka czesc dostarczonej energii jest zuzyta na ogrzanie naczynia.
ALUMINIUM MA WARTOSC 920 .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T09:32:08+01:00
Zad 1
a = 3 cm = 0,03 m
T₁ = 14⁰C
T₂ = 16 ⁰C
Cw ≈ 130 [J/kg ×⁰C]
Rozw.:
V = a² = (0,03m)³ = 0,000027 m³
ρ = 11340 [kg/m³]
m = ρ × V = 11340 [kg/m³] × 0,000027 m³ = 0,306 kg
Q = m × Cw × ΔT
ΔT= T₂ -T₁
Q = m × Cw × ( T₂ -T₁) = 0,306 kg × 130 [J/kg ×⁰C] × 2⁰C =
= 79,56 J
ZAd2
Dane:
P = 2,4 kW = 2400 W
m = 2 kg
T₁ = 10⁰C
T = 100⁰C
Cw = 4190 [J/kg × ⁰ C]
Rozw.:
W = Q
W = P × t
Q = m × Cw × ΔT
Q = m × Cw × ( T - T₁)
czyli
P × t = m × Cw × ( T - T₁)
t = m × Cw × ( T - T₁) / P
t = 2 kg × 4190 [J/kg × ⁰ C] × 90⁰ C / 2400 W = 314,25 s
Zad3
Dane:
m₁ = 2kg
T₁ = 0⁰C
m₂ = 0,2 kg
T₂ = 0⁰C
T = 100⁰C
Cw₁ = 4190 [J/kg × ⁰ C] - niektórzy przyjmują ≈ 4200
Cw₂ = 920 [J/kg × ⁰ C]
Rozw.:
Ciepło pobrane przez samą wodę:
Q₁ = m₁ × Cw₁ × ΔT
Q₁ = m₁ × Cw₁ × ( T - T₁) = 2kg × 4190 [J/kg × ⁰ C] × 100⁰C =
= 838 000 J (gdy za Cw wstawisz 4200 wychodzi 840 000J)
Ciepło pobrane przez naczynie
Q₂ = m₂ × Cw₂ × ΔT
Q₂ = m₂ × Cw₂ × ( T - T₂) = 0,2kg × 920 [J/kg × ⁰ C] × 100⁰C =
= 18 400 J
Ciepło całkowite
Q = Q₁+Q₂ =838 000 J + 18 400 J = 856400 J
Z proporcji:
18 400 J × 100% / 856400 J = 2,1 %
1 5 1