1)Napisz cztery dowolne wyrażenia które będą sumami.
2)Napisz cztery dowolne wyrażenia, które będą ilorazami.
3)Z liczb a, b, x² i 5 utwórz po trzy różne iloczyny i różnice.
4) Odczytaj i zapisz nazwy następujących wyrażeń:
a) (a +2b)³
b) ½abc²

GG:20677644

2

Odpowiedzi

2010-02-26T20:27:12+01:00
1)a+b
2a+4b
-3+b
2a+(-1)
2)2c:b
a:b
3b:a
2a:4b
4a)
sześcian sumy a i podwojonej liczby b
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T20:36:00+01:00
1)
89+12=101
69+3=72
8+5=13
19+48=67

2)
5x8=40
3x7=21
12x12=144
6x14=84

3)
iloczyny:
5:b
x²:5
b:a
różnice:
5-x²
a-b
x²-a

4)
a) podniesiona do potęgi trzeciej suma liczb a i podwojonej liczby b
b) połowa iloczynu liczb a, b i podniesionej do kwadratu liczby c