Odpowiedzi

2010-02-26T20:38:35+01:00
Antarktyda Zachodnia zajmuje obszar 3,5 mln km kwadratowych. Tutaj w Górach Ellswortha znajduje się najwyższy szczyt kontynentu Mt Vinson (5140 m n.p.m.) Ukształtowana została w czasie orogenezy alpejskiej. Podłoże budują skały magmowe przykryte grubą warstwą skał osadowych oraz utworami wulkanicznymi. Lądolód Antarktydy Zachodniej wypełnia zagłębienia i głębokie depresje położone poniżej poziomu morza (ok. 25% powierzchni Antarktydy Zachodniej leży poniżej 1000 m p.p.m., a najniżej położony obszar na głębokości 2538 m p.p.m.
9 1 9