DAJE NAJ... zadania sa z geometri cwiczenie 1 z piatagorasem przez gimnazjum I

ćw.2.2/48
Miara jedengo z kątów przyległych jest o 35(stopni) mniejsza od miary drugiego kąta.Oblicz miary tych kątów.
ćw.2.3/49
Miara 1 z katow przyległych jest 3 razy wieksza od miary 2 kata.Oblicz miary tych kątow.
ćw.5.11/59
W trojkacie prostokatnym o wymiarach 6,8,10 cm wykreslonowysokosc opuszczona na przeciwprostokatna.oblicz dlugosc tej wysokosci.
5.10/58
w trapezie prostokatnym ABCD suma długości podstaw jest rowna 20 cm.Oblicz pole tego trapezu jezeli wiesz ze ramie BC rowne 6 cm tworzy z podstawa AB kat o mierze 30(stopni)
ćw.5.13/60
W rombie ABCD przekatna AC jest rowna 12 cm.Oblicz pole tego rombu, jezeli dlugosc przekatnej BD:
a)stanowi 150% dlugosci przekatnej AC
b)jest o 20% krotsza od dlugosci przekatnej AC blagam
daje naj!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T00:19:40+01:00
Ćw.2.2/48
x-------> miara jednego kąta
x-35---->miara drugiego kąta
x+x-35=180
2x=180+35
2x=215
x=107,5
x-35=107,5-35=72,5

1 kąt=107,5
2 kąt= 72,5

ćw.2.3/49
x------->miara jednego kąta
3x------->miara drugiego kąta
x+3x=180
4x=180
x=45
3x=3*45=135
1 kąt =45
2 kąt = 135

ćw.5.11/59
Obliczamy pole
Dane:
a=6 cm
h=8cm
Szukane:
P= ?
-----------------
P=1/2 a*h
P=1/2 * 6*8
P= 24 cm ^
Teraz podstawą będzie bok o długości 10 cm, na który opuszczamy wysokość
Ze wzoru na pole obliczymy wysokość opuszczoną na ten bok
P=1/2 a * h (mnożymy obie strony przez 2)
2P=a*h
h= 2P :a
h= 2*24:10
h= 48:10
h= 4,8 cm
Wysokość opuszczona na bok o długości 10 cm wynosi 4,8 cm

5.10/58
Dane:
a,b=20 cm
BC=6cm
kąt B= 30 stopni
Szukane.P
-----------------------------------
obliczamy wysokość CE=h
sinB=h/BC
h=BC/sin 30
h= 6:1/2
h= 6*2= 12
h=12
P= 1/2(a+b)*h
P= 1/2*20*12
P=120 cm^
Pole trapezu równa się 120 cm^

ćw.5.13/60
Dane:
AC=12 cm
BD= 150%*12
Szukane:
P=?
--------------------------
a)
Obliczamy 150 % z 12
BD=150/100*12= 18

Pole obliczamy ze wzoru na pole rombu, gdy znamy przekątne
P=e*f/2
P=AC *BD/2
P= 12*18/2=216/2=108
Pole rombu wynosi 108 cm^
b)

obliczamy BD, w przypadku, gdy jest o 20% krótsza
20% z liczby 12= 2,4
Zatem
BD=AC-2,4
BD=12-2,4=9,6
BD=9,6
P= e*f/2
P=AC*BD/2
P=12*9,6/2
P=115,2 cm^


------------------------
^-------->oznacza cm kwadratowe
2 5 2