Odpowiedzi

2010-02-26T20:55:47+01:00
V d = pi * 36 * 8
V k = pi * 64 * 6

Vd / Vk = 0,75