Bardzo proszę o rozwiązanie poniższych zadań.Ponieważ ich nie umiem :)

Pierwsze
1. Jaką drogę przebędzie samochód w ciągu 15 min jeżeli porusza się ze stałą prędkością 60km/h

2.Samochód osobowy marki Opel Vectra jechał z Warszawy do Krakowa 4 h Jaka była średnia szybkość samochadu Przyjmi że odległość z warszawy do krakowa jest 300 km Wynik podaj w m/s

3.W jakim czasie ciało przebyło drogę równą 2.4m jeśli poruszało sie ze średnią prędkością 1,2m/min

4.Jaką drogę pokonał samochód w ciągu 45 min jeżeli poruszało sie ze średnią szybkością 80km/h

5.Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyśpieszonym prostoliniowym osiągneło prędkość 20m/s po 4s trwania ruchu Jaką drogę przebyło ciało w tym czasie?DRUGIE

6. Z jakim przyśpieszenim poruszało się ciało o masie 3kg jeżeli działa na nie siła 5N?

7.Jaka siła musiałaby działac na samochud o masie 1000kg jadący z szybkością 20m/s aby zatrzymać go w ciągu 2s

8.Oblicz z jaką siłą przyciąga cię Ziemia

9.Koła samochodu mją średnice 80cm.Oblicz prędkośc samochodu jeżeli koła wykonują jeden obrut w czasie 0,2s

10.Oblicz wartośc pracy wykonanej przez ciało działające siłą 50N na drodze 20cm

11.W jakim czasie silnik o mocy 12KW wykonał prace 30J

12.Koń ciągnie wóz z siłą 500N przebywając drogę 60KM w czasie 2H.Jaka jest średni moc konia

13.Na jaką wyskość wysokość należy podnieść cegłę o masie 2KG aby jej energia potencjalna względem Ziemi wynosiła 0,2KJ

plus doliczanie energii potencjalenj i kinetycznej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T01:24:35+01:00