5.Z miejscowości X wyjechały jednocześnie dwa autobusy w przeciwnych kierunkach. Pierwszy autobus jechał z prędkością A km/h , a drugi z prędkością o B% większą niż pierwszy. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, jaka była odległośc między tymi autobusami po 2 godzinach? Wykonaj obliczenia dla A=70, B=20

TO BĘDZE NAJTRUDNIEJSZE !
6. Adam ma X lat.Siostry są młodsze od Adama : Ania o 3 lata, a Basia o 5 lat, a mama o 28 lat. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego różnicę sumy liczb lat rodziców i sumy liczb lat dzieci. Jaką największą liczbą może być ta róznieca lat?

2

Odpowiedzi

2010-02-26T21:05:35+01:00
Za.5
2* a + 2 * ( a +a *b % )

2* 70 + 2 * ( 70 + 20 % * 70 ) = 140 + 2 * 84 = 308 km
19 3 19
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T21:12:39+01:00
5. Autobus A:
s=v*t
t = 2h
v = 70km/h
s₁ = 140km

Autobus B
t=2h
v= 120%*70km/h = 84km/h
s₂ = 168km

S= s₁ +s₂ = 308km

6. (X + x-28) - (x-3 + x-5)

33 3 33