Uzupełnij zdania :
a) Trójkąt ............. ma wszystkie kąty tej samej miary.
b) Trójkąt, któregl jeden z kątów jest prosty nazywamy trójkątem .......
c) Wielokąt który ma dwa kąty o mierze większej bądź równej 90 stopni nie może być ........
d) Trójkąt o dwóch bokach równej długości nazywamy trójkątem .....
e) Równoległobok, który masz wszystkie boki i kąty równe to ....
f) Każdy trójkąt równoboczny jest trójkątem ........
g) Każdy prostokąt i romb jest .........
h) Sześciokąt foremny można podzielić na ..... trójkątów .............


17. Stosunek boków prostokąta o obwodzie 30 cm wynosi 3:2. Oblicz pole tego prostokąta.

18. Podłoga jest prostokątem o wymiarach 3,6 m x 4,2 m. Oblicz koszt zakupu płytek na tę podłogę w cenie 32 zł na 1 m².

19. Dach dwuspadowy składa się z dwóch prostokątnych połaci o wymiarach 11 m x 7,5 m oraz 11 m x 9 m. Ile m ² blachy potrzeba na pokrycie tego dachu ?

Proszę pomóżcie :)

1

Odpowiedzi

2010-02-26T21:36:44+01:00
A) równoramienny
b)prostokątny
c)???
d)równoboczny
e) kwadrat
f)równoramiennym
g) czworokątem
h)???
2 5 2