Pociąg zabawka porusza się ruchem jednostajnym.Siła, z jaką lokomotywa pociągu działa na wagonik, ma wartość 2N, a jej wektor jest równoległy do torów.W czasie 2s wykonuje ona prace 12J.Z jaką predkością porusza się wagonik?Jaka jest moc lokomotywy?
Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:Prędkość wagonika wynosi...... . Moc lokomotywy wynosi ........ .

2

Odpowiedzi

2010-02-26T21:33:37+01:00
P=W/t=12J/24s=0,5W
W=F*s=F*V*t
v=W/F*t
v=12J/2N*24s=0,25m/s
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T21:42:10+01:00
Dane:
F = 2N
t = 2 s
W = 12 J
Rozw.:
Z jednej stony droga
S = V × t
Z drugiej strony droga
S = W/F
Porównujemy oba wzory i mamy
V × t = W/F
V = W / F × t = 12 J / 2 N × 2s = 3[m/s]
P = W/t = 12J/2s = 6 W
Odpowiedź: Prędkość wagonika wynosi 3 [m/s] . Moc lokomotywy wynosi 6W .