Odpowiedzi

2010-02-26T22:06:40+01:00
Przyczyny efektu cieplarnianego:
Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów w atmosferze Ziemskiej. Biorą się one między innymi z rozwijającego się przemysłu, spalaniem paliw kopalnych ( ropy naftowej, węgla).

Dziura ozonowa:
Przypuszcza się, że główną przyczyną powstawania dziury ozonowej są substancje przedostające się do atmosfery w wyniku gospodarczej działalności człowieka, zwłaszcza freony i halony, a także tlenki azotu (produkt m.in. spalania paliw w silnikach samolotów i rakiet). Substancje te w pewnych warunkach mogą powodować łańcuchowy rozpad cząsteczek ozonu.
Problem pojawił się gdy zaczęto używać związku CCl2F2, zwanego freonem 12 oraz innych fluoropochodnych metanu i etanu (zwanych wspólnie freonami lub CFC) do produkcji aerozoli. Są one tanie w produkcji i nie sprawiają problemów z transportem i przechowywaniem. Związki te wykorzystywane były w konstrukcji systemów chłodniczych:
- w sprężarkach lodówek;
- w chłodnicach i urządzeniach klimatyzacyjnych;
- do produkcji lakierów;
- w przemyśle kosmetycznym;
- w medycynie;
- jako delikatne środki czyszczące w przemyśle komputerowym.

Kwaśne deszcze (nie kwasy deszczów:P):
powstaja w wyniku emisji do atmosfery różnych związków siarki, które uwalniane do atmosfery łączą się z wodą i tworzą kwas siarkowy, kwaśny deszzcz opadając na ziemie zakwasza glebe i niszczy rośliny, szkodzi ludzią i zwierzętą.

Skutkami zagrożeń globalnych są wyżej wymienione czynniki które powodują pogarszanie się jakości środowiska.

Zagrożenia śwodowiska we własnym rejonie:
na to powinnaś sama sobie odpowiedzieć, bo nie wiem co zagraża środowisku u Ciebie.

Pozdrawiam :)
15 4 15