Zaprojektuj arkusz do analizy przebiegu funkcji y = ax2 + 3x - 4 dla x E < -3;3 > z k = 0,2 gdy:
a) a = 2
b) a = - 2
Wykonaj wykresy liniowe tej funkcji dla podpunktu a) i b) jako nowe arkusze i trzeci wykres obu funkcji na jednym wykresie jako nowy arkusz.

gdzie E to należy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T19:07:58+01:00