Rada Europy jest organizacją państwa działającą niezależnie od Unii Europejskiej. Rada została utworzona 5 maja 1949r. przez pewną grupę państw. W tym samym roku Rada powiększyła liczbę państw o 0,2, a w ciągu następnych 28 lat ich liczba zwiększyła się o 75%. Do 1996 roku dołączyło dwukrotnie więcej państw niż było na początku. Obecnie w jej skład wchodzi 41 państw. Ile państw tworzyło Radę Europy na samym początku ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T00:25:00+01:00
Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy tzw. Traktatu Londyńskiego.
1 5 1