Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T21:48:52+01:00
1. Naturalizm
2. Impresjonizm
3 nurt realizztyczny
4.bohater podporządko-wany jest instynktom
Łączy epikę i lirykę
-synkretyzm, czyli wzajemne przenikanie się w utworze różnych tendencji rodzajowych i gatunkowych (ballada, pieśń, powieść, partie liryczne i opisowe, dialog)
-fabuła nasycona dramatyzmem
-fragmentaryczność utworu
-gatunek ukształtowany w epoce romantyzmu
-Polska -> Malczewski, Mickiewicz; twórca Walter Scott
-opowiadanie i opis silnie zsubiektywizowany
-wprowadzenie narratora, który zwraca się wprost do czytelnika
-bohater może być maską autora
-luźna kompozycja pełna niedomówień, epizodyczność
-achronologiczność zdarzeń, inwersja czasowa
-kreacja bohatera:
--bohater bajroniczny u Byrona
--bohater walenrodyczny u Mickiewicza
-Byron wprowadza orienatalną scenerię i bohatera z tajemniczą biografią, owładniętego silnymi namiętnościami
-postacie, których działania cechuje prometejski bunt i dominacja motywów natury uczuciowej
2010-02-26T22:15:11+01:00
-jest długim utworem,

-występuja postacie główne,drugoplanowe i epizotyczne,

-podział na rozdziały,

-jest wiele wydarzeń,

-jest wiele opisów przyrodniczych,

-jest pisana prozą,

-długi czas akcji.