1. Maciek z rodzicami planuje wakacyjny wyjazd. Biuro podróży oferuje 14-dniowy pobyt na Mazurach dla 3-osobowej rodziny w cenie 2100zł(noclegi + wyżywienie). Za 16-dniowe wczasy 3-osobowej rodziny w Zakopanem trzeba zapłacić 2775zł, przy czym 12% tej kwoty stanowią koszty dojazdu. Oblicz, ile trzeba zapłacić za każdy dzień pobytu jednej osoby na Mazurach, a ile w Zakopanem? Zapisz wszystkie obliczenia. Wynik zaokrąglij do pełnych złotych.
2. Obwód fotografii wynosi 44cm. Jej długość jest o 4cm większa od szerokości. Oznaczając szerokość przez x, zapisz odpowiednie równanie i oblicz wymiary zdjęcia.
3. Prostokątną podłogę w łazience trzeba pokryć płytkami o wymiarach 20cm na 20cm. Oblicz, ile sztuk płytek należy kupić, jeżeli podłoga ma wymiary 3m na 218cm?(Odjęte części płytek nie nadają się do dalszego wykorzystania). Zapisz obliczenia.
4.Trzej panowie: Piotr, Adam i Maciej założyli spółkę PAM z.o.o, wnosząc do niej odpowiednio: 32 00zł, 40 000zł i 28 000 zł. Powstał w ten sposób kapitał założycielski spółki. Po roku spółka ta osiągnęła zysk w wysokości 25 000zł. Kwotę zysku podzielono między udziałowców w takim samym stosunku, w jakim miały się do siebie kwoty wkładów założycielskich. Oblicz, ile pieniędzy zarobił każdy z udziałowców spółki PAM z.o.o. Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T22:05:21+01:00
Zad.1]
2100zł:14dn=150zł
150:3=50zł =koszt pobytu 1 osoby na Mazurach

2775zł-12%=2775-0,12×2775=2775-333=2442zł
(2442:16):3=50,88 zł= około 51złkosztuje 1 dzień pobytu w zakopanem
zad.2]
x=szerokosć
x+4cm= długosć

2x+2(x+4)=44
2x+2x+8=44
4x=44-8
4x=36
x=36:4
x=9

x+4=9+4=13
wymiary zdjecia: 9cm na 13 cm.
zad.3]
a=20cm=0,2m
pole 1 kafelki=a²=0,2²=0,04m²
wymiary podłogi:
3m×218cm=3m×2,18m=6,54m²


na długości 3 metrów wykorzysta się 3m:0,2m=15 płytek
na szerokosci 2,18m wykorzysta się2,18:0,2=10,9 płytek
czyli ilosc potrzebnych płytek to 3×2,2=6,6m²
6,6m²:0,04m²=165 płytek trzeba kupić
zad.4]
piotr:32 000
adam:40 000
maciek:28 000
wszystko : przez 4
stosunek wkładu=8:10:7

25000 zł zysku
8x+10x+7x=25 000
25x=25 000
x=25 000:25
x=1 000

piotr dostał: 8razy 1000=8000zł
adam: dostał:10 razy 1000=10 000zł
macviek dostał:7 razy 1000=7000zł

2010-02-26T22:33:33+01:00
1)
2100:3=700
700:14=50
Za każdy dzień pobytu na Mazurach za 1 osobę trzeba zapłacić 50zł
2775-12%=2442
2442:3=814
814:16=50,87
50,87≈51
Za każdy dzień pobytu w Zakopanym za 1 osobę trzeba zapłacić51zł
2)
X-szer fotografi
x+4 dł. fotogr
2×+2(×+4)=44
2×+2×+8=44
4×+8=44
4×=44-8
4×=36
×=9
szer. fotogr wynosi 9 cm. a dł. fotografi wynosi 13cm.
3)
20cm = 0,20m
0,20×0,20=0,04m²
pow. podłogi 3m×2,18=6,54m²
6,54:0,04=163,5
Na ułożenie podłogi potrzeba 163,5 płytek
4)
32000:40000:28000
32% :40% :28%
25000×32%=8000zł
25000×40%=10000zł
25000×28%=7000zł
Udziałowcy zarobili kolejno 8000,10000 i 7000zł