Hej ludzie potrzebuję to zadanie na zaraz ; d
daje max) Trójkąt prostokątny o kącie ostrym 30* (trzydzieści stopni) obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość powstałego stożka, jeżeli długość krótszej przyprostokątnej jest równa 6√3 cm.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T22:28:33+01:00
Trójkąt prostokątny o kącie ostrym 30* (trzydzieści stopni) obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość powstałego stożka, jeżeli długość krótszej przyprostokątnej jest równa 6√3 cm.

Jesli obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej, to krótsza przyprostokątna jest promieniem otrzymanego stożka, a dłuższa wysokością
zatem

r=6√3 leży naprzeciw kąta 30⁰
h=6√3 *√3=18 ( bo tg 30=r/h)
l=12 √3 ( tworząca) ( bo sin 30=r/l i 1/2=6√3/l zatem l=12 √3)


Pp=π* (6√3)²
Pp=π*36* 3
Pp= 108π cm²

V=⅓ * 108π *18
V=648π cm³


Pc=108π +π*6√3 *12 √3
Pc=108π +π*216
Pc=324π cm²
2010-02-26T22:29:59+01:00
R= 6√3 cm
l=12√3 cm
h=18 cm
wszystko obliczamy z własności trójkąta 30,60,90
Pc=


Trójkąt prostokątny o kącie ostrym 30* (trzydzieści stopni) obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość powstałego stożka, jeżeli długość krótszej przyprostokątnej jest równa 6√3 cm.