Przy kazdym zapisie dzialan jakie nalezy wykonac po obu stronach rownania aby otrzymac rownanie x=2.

2x = 4 x = 2
x/2 = 1 x = 2
x+3=5 x=2
x-7=-5 x=2
0=2-x x=2
x/4=1/2 x=2
2x=2+x x=2
4x=2+3x x=2


zad.2rozwiąż rownania
a) 1/7x=-2
b) 5y=13
c) -3/4z=3/4
d) -1/6u=1/3
e) y *12=-60
f) -2w=-1/2
g) 5a=0
h) -7b=7/8
i) 22(-c)=-66

zad.3uzupelnij a nastepnie sprawdz w pamieci czy otrzymana liczba spelnia dane rownanie:
a) 2x + 5 = 11 1/4y - 3 = 2 5z = 3z+8
-5 -5 +3 +3 .... ....
2x=.... .....=..... ..... = ....
:2 :2 .... .... ... = ...
x=.... y = .... z = ....
To jest z ćwiczenia matematyka6 wyrazenia algebraiczne (str.25-26)

zad.4 rozwiaz rownania
a 3x-1=5x b y-3=9-y c 1/2z+6=z-1

zad.5 jaka liczba ma te wlasnosc ze jesli ja pomnozymy przez 7 i od wyniku odejmiemy 4 to otrzymamy liczbe o 20 od niej wieksza?


prosze o pomoc:(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T22:41:18+01:00
1)

a)2x = 4
x=4-2
x=2


b)x/2 = 1/*2
x=2

c)x+3=5
x=5-3
x=2


d)x-7=-5
x=-5+7
x=2

e)0=2-x
x=2

f)x/4=1/2 /*4
x=2


g)2x=2+x
2x-x=2
x=2


h)4x=2+3x
4x-3x=2
x=2

2)

a) 1/7x=-2/*7
x=-14

b) 5y=13/:5
y=13/5=2 i 3/5(trzy piąte)

c) -3/4z=3/4 /*4
-3z=3/:(-3)
z=-1

d) -1/6u=1/3 /*6
-u=2/:(-1)
u=-2

e) y *12=-60
12y=-60/:12
y=5

f) -2w=-1/2 /*2
-4w=-1/:(-4)
w=1/4(jedna czwarta)

g) 5a=0/:5
z=0

h) -7b=7/8 /*8
-56b=7/:(-56)
b=7/56=⅛(jedna ósma)

i) 22(-c)=-66
-22c=-66/:(-22)
c=3


3)
a) 2x + 5 = 11 1/4y - 3 = 2 5z = 3z+8
-5 -5 +3 +3 .... ....
2x=.... .....=..... ..... = ....
:2 :2 .... .... ... = ...
x=.... y = .... z = ....


-5-5+3+3=-10+6=-4(nie spełnia równania)
2x=11-5=6/:2=3
:2:2... .... ... = ...
x=3;y=20;z=4

4)
a)3x-1=5x
3x-5x=-1
-2x=1/:(-2)
x=½

b) y-3=9-y
y+y=9+3
2y=12/:2
y=6
c) 1/2z+6=z-1 /*2
z+12=2z-2
z-2z=-2-12
-z=-10/:(-1)
z=10
5)
Jaka liczba ma te wlasnosc ze jesli ja pomnozymy przez 7 i od wyniku odejmiemy 4 to otrzymamy liczbe o 20 od niej wieksza?

x-szukana liczba

7x-4=x+20
7x-x=20+4
6x=24/:6
x=4


Odp:Szukana liczba to 4.
1 5 1