Zadanie 1
Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli. Oblicz stężenie % powstałego roztworu.

Zadanie 2
Jaką objętość ma roztwór który zawiera 120g Pb(NO3)2 skoro jesto to roztwor nasycony w 20stopni.

Zadanie 3
W 74g nasyconego roztworu subst. A znajdują się 24g tej subst., a w tej samej temp. w 250g nasyconego roztworu subst. B znajduje sie w 50g tej subst. Która z nich ma większą rozpuszczalność w podanej temp.?

1

Odpowiedzi

2012-07-31T15:38:49+02:00

Zadanie 1.

 

m_{r}=60g\\C_{p_{1}}=12\%\\\\ m_{s_{1}}=\frac{12\%*60g}{100\%}=7.2g\\\\ m_{r_{2}}=60g+20g=80g\\ m_{s_{2}}=7.2g+20g=27.2g\\\\ C_{p_{2}}=\frac{27.2g*100\%}{80g}=34\%

 

Odp.: Stężenie procentowe powstałego roztworu wynosi 34%.

 

 

Zadanie 2.

 

m=120g

d=4.53g/cm³

 

d=m/V

V=m/d

 

V=120g/4.53g/cm³≈26.5cm³

 

Odp.: Roztwór ma objętość ok. 26.5cm³.

 

 

Zadanie 3.

 

==========================

Rozpuszczalność substancji A

==========================

 

Jeżeli 74g to masa roztworu, w którym rozpuszczone jest 24g substancji, to masa rozpuszczlanika będzie różnią między tymi masami:

 

74g-24g=50g

 

Układamy proporcję:

 

50g ----- 24g

100g --- x

 

x=(100g*24g):50g=48g

 

Rozpuszczalność substancji A wynosi 48g.

 

==========================

Rozpuszczalność substancji B

==========================

 

Jeżeli w 250g roztworu nasyconego znajduje się 50g substancji rozpuszczonej to masa rozpuszczalnika będzie różnicą miedzy tymi masami:

 

250g-50g=200g

 

Obliczam rozpuszczalność układając proporcję:

 

200g ----- 50g

100g ----- x

 

x=(100g*50g):200g=25g

 

Rozpuszczalność substancji B wynosi 25g.

 

===================================

 

Porównuje rozpuszczlaności A do B

 

48g>25g

RA>RB

 

Odp.: Substancja A ma większą rozpuszczalność niż substancja B.

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)