1..Wodór reaguję z tlenem w stosunku 1:8,tworząc wodę.Oblicz masę wodoru,który połączy się z 3,2 g tlenu
2.Oblicz ile gramów tlenku można otrzymać w wyniku spalania 3 g magnezu.
3.Ogrzany tlenek srebra (I) rozpada się na srebro i tlen.otrzymano 2,7 g srebra.Oblicz masę tlenku,który uległ rozkładowi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T22:33:09+01:00
1.
1 - 8
x - 3,2
x = 0,4 g wodoru

2.
2Mg + O₂ = 2MgO

48 g Mg - 80 g MgO
3 g Mg - x
x = 5 g MgO

3.
2Ag₂O = 4Ag + O₂

464 g Ag₂O - 432 g Ag
x - 2,7 g Ag
x = 2,9 - tyle Ag₂O uległo rozkładowi