Prosze do tego razem z OBLICZENIAMi z gory dziekuje:)

1.Wiadomo ze tg²α=3 i 0°<α<90°.Wynika stad,ze:
a)α=60° b)α=30° c)α>60° d)α<30°

2.Wiadomo ze sin²α=½ i 0°<α<90°.Wynika stad ze:
a)α=60° b)α=30° c)α=45° d)α<30°

3.Dany jest trojkat rownoramienny o wyskosci 24,podstawie 20 i ramieniu 26.Kat α jest katem przy podstawie trojkata .Wynika stad ze:
a)sinα=5/13 b)cosα=5/12 c)tgα=12/13 d)sinα=12/13

4.Dany jest kąt α=60°.Dla tego kata prawda jest ,ze:
a)log₂cosα=-1
b)log₂sinα=-1
c)log₃tgα=-1
d)log₃tgα=2

1

Odpowiedzi

2010-02-27T00:29:21+01:00
Z.1
tg²α = 3 oraz 0⁰ < α < 90⁰
tg α = √3
α = 60⁰
Odp. A
z.2
sin²α = 1/2 oraz 0⁰ < α < 90⁰
sin α = √2 /2
α = 45⁰
Odp.C
z.3
sin α = 24/26 = 12 /13
Odp. D
z.4
α = 60⁰
log₂ cos α = log₂ cos 60⁰ = log₂ 1/2 = -1 , bo 2⁻¹ = 1/2
Odp. A
1 5 1