Odpowiedzi

2010-02-26T23:24:27+01:00
Pod koniec XVIII wieku Francję dotknęła klęska suszy, brakowało jedzenia. W tym czasie król Ludwik XVI wydawał ogromne sumy na ciągłe wojny i utrzymanie licznego dworu. Kiedy w skarbcu zabrakło pieniędzy król zwołał zgromadzenie przedstawicieli wszystkich stanów, by podnieść podatki. Przedstawiciele stanu trzeciego nie chcieli się zgodzić, większość żądała przeprowadzenia reformy państwa. Zwolennicy zmian postanowili przygotować konstytucję, Ludwik XVI próbował przeszkodzić w uchwaleniu tej konstytucji. Zgromadził wojsko aby zastraszyć przedstawicieli stanu trzeciego, wtedy wybuchła rewolucja. Dnia 14 lipca 1789 roku tłum mieszczan opanował Bastylię - więzienie, w którym przetrzymywano przeciwników króla. Król szybko wycofał wojska i zgodził się na wprowadzenie reform. Wkrótce przedstawiciele stanu trzeciego i duchowieństwa wspólnie utworzyli parlament, nazywamy go Zgromadzeniem Narodowym. Podczas obrad uchwalił on Deklarację praw człowieka i obywatela. W tekście deklaracji pojawiły się słowa ,,Wolność, równość, braterstwo'', które stały się hasłem rewolucji. Zwycięstwo rewolucji przeraziło wielu arystokratów, zaczęli wyjeżdżać z kraju. Ludwik XVI wraz z rodziną próbował potajemnie opuścić kraj, schwytano go i w 1791 zmuszono do podpisanie konstytucji. Rewolucja wywołała niepokój wśród władz sąsiednich państw, doprowadziło to do wybuchu wojny między Francją a Austrią i Prusami. Francja początkowo odnosiła klęski, wkrótce jednak dołączyła armia rewolucjonistów. Francja stała się republiką gdy, pozbawiono Ludwika XVI władzy, ogłaszając zmianę ustroju państwa. Król stanął przed sądem, oskarżony o zdradę ojczyzny i został skazany na śmierć. Wprowadzono nowy kalendarz, tydzień miał 10 dni. Religię katolicką próbowano zastąpić nową, ale chłopi się zbuntowali i dołączyli do szlachty i duchowieństwa. Władze rewolucyjne odpowiedziały na te wystąpienia wprowadzeniem terroru. Maksymilian Robespierre Wydał tysiące wyroków śmierci, przez co został ścięty na gilotynie. Wydarzenia te uznaje się za koniec rewolucji.
1 5 1