Na diagramie przedstawiono liczbę uczniów z uwzględnieniem podziału na dziewczęta i chłopców w klasach pierwszych, drugich i trzecich pewnego gimnazjum.

1. Ile procent uczniów tego gimnazjum stanowią uczniowie klasy I ?
a) 33% b) 35% c) 36% d) 42%
2. Ile procent uczniów tego gimnazjum stanowią dziewczęta ?
a) 48% b) 50% c) 52% d) 54%
3. Ile procent uczniów tego gimnazjum stanowią chłopcy z klasy I ?
a) 20% b) 16% c) 10% d) 54%

4. Która grupa uczniów stanowi 20% wszystkich uczniów ?
5. Oblicz, o ile więcej uczniów jest w klasach I niż w II. Ile procent wszystkich uczniów stanowi ta różnica ?

1

Odpowiedzi

2010-02-26T22:50:01+01:00
90/250 = 9/25 = 36/100 = 36%
1) odp.c

130/250=13/25=52/100 = 52%
2) odp.a

40/250 = 4/25=16/100=16%
3) odp. b

klasa I
ch. 16 %
dz. 50/250=5/25=20/100=20%
4) dziewczyny z klasy I

90-80=10
10/250=1/25=4/100=4%
5) 4%