Odpowiedzi

2010-02-27T00:50:29+01:00
Witam
dane P=50 kW, h=180m, V=500m3, d=1000kg/m3, g=10m/s2=10N/kg
szukane t
P =W/t
t = W/P.........W = Ep = mgh = dVgh
t = dVgh/P = 1000kg/m3*500m3*10m/s2*180m/50000W = 18000s = 5 godzim

.....................pozdrawiam