1. Do jakiego wydarzenia biblijnego odwołał się Jezus, tłumacząc naruszenie
przez uczniów pewnego przepisu dotyczącego szabatu? Czym ,,zgrzeszyli" jego
uczniowie? Kto im to wytknął?

2. Co mają wspólnego pole, 10 wołów i żona?

3. W co ukrył minę ,,zły" sługa? Podaj namiar całej tej historii

4. Co łączy wdowę i niewidomego spod Jerycha?

5. Uporządkuj w kolejności podanej przez ewangelię znaki mówiące o powtórnym
przyjściu Jezusa: głód - trzęsienia ziemi - znaki na niebie - fałszywi prorocy -
prześladowania uczniów - zaraza.


proszę o dokładne odpowiedzi

1

Odpowiedzi

2010-02-27T14:03:02+01:00
1.Jezus uzdrawiał w szabat-uczeni w piśmie i faryzeusze mielli zarzut,iż nikit nie może uzdrawiąc w szabat

2.Mają wspólnego to,iż ludzie posiadające te rzeczy i osoby,wymiawiali się że nie mogą przyjść na ucztę.

3.wcale nie rozmnarzał tej miny.nie wiem gdzie jest namiar(w ewangeli według św.Łukasza)

4.Była to rodzina.