Odpowiedzi

2010-02-26T23:44:52+01:00
Współczynnik feminizacji okresla, ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę mężczyzn

najczęściej oznacza liczbę kobiet przypadajacą na 100 mężczyzn

w Polsce ten współczynnik wynosi 106,5
współczynnik maskulinizacji to to samo, ale odwrotnie : liczba mężczyzn na 100 kobiet

u ciebie:
21405-18853
x=100
................
x=21405×100:18853
x= około 113,5363
x=114
współczynnik feminizacji = około 114

18853-21405
x=100
................
x=18853×100:21405
x=88,077551
współczynnik maskulinizacji = około 88
2010-02-26T23:53:36+01:00
Wsk feminizacji liczba kobiet przypadająca na liczbę męzczyzn najlepiej 100
21 405 /18853=1,13 czyli tyle kobiety:) przypada na 1 męzczyznę a np jak na 100 męzczyzn to razy 100
współczynnik maskulinizacji - % udział mężczyzn w populacji danego regionu.
analogicznie
18853/21405=0,88 tyle mężczyzny na kobietę jedną np jak na 100 kobiet to razy 100
im mniejszy tym państwo bardziej rozwinięte
10 3 10