Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T07:29:28+01:00
W starożytnej Grecji powstała najstarsza,bogata kultura,któa miała ogromny wpływ na rozwój późniejszej kultury europejskiej.
Grscy rozwinęli filozofię,dali też początek wielu innym dziedzinom nauki-historii,geometrii,astronomii czy tez matematyki.
Moga sie poszczycić również wielkimi osiągnięciami w dziedzinie architrktury,z której do dziś podziwiamy: Akropol,Mykeny,Efez.Rzeźba grecka zadziwia nas znajomością ciała ludzkiego,wielkimi symbolami są np.Wenus z Milo czy też Nike z Samtraki.Dzieki Grekom do dziś możemy czytać takie dzieła jak Iliada i Odyseja Homera,czy też tragedie Sofoklesa np.Antygona.
Grecy to również twórcy pierwszych rządów demokratycznych.Do dziś znane są postacie takie jak Sokrates,Platon,a dzieła Seneki i Marka Aureliusza do dziś przekonują swymi zaleceniami jak mądrze żyć.Wielkim ojcem medycyny był Hipokrates,który przyczynił się do stworzenia etyki lekarskiej,tak,że do dziś młodzi lekarze składają przysięgę,która została sformułowana właśnie przez niego.
Architekci wzorowali sie na dziełach Greków,wystarczy zobaczyć dziedziniec wawelski czy Kaplicę Zygmuntowską,również rzeźby Michała Anioła,zostały stworzone według greckich wzorów piękna.
Wielu twórców sięgało do motywów mitologicznych i antycznych np.Jan Kochanowski,Cyprian Kamil Norwid,Juliusz Słowacki,Zbigniew Herbert i wielu innych.
Starożytnej Grccji zawdzięczamy również wiele tradycji spotrowych:idea olimpijska,igrzyska co cztery lata,nzicz olimpijski,wszystko to wywodzi się ze starożytnejGrecji.
W jezyku potocznym znajduje sie wiele zwrotów i wyrażeń z tamtego okresu:Wenus,Mars,Apllo,Pegaz,Labirynt,pięta Achillesa,stajnia Augiasza,nić Ariadny,wszystkie one funkcjonują do dziś
Tak więc tradycje antyczne są żywe do dziś,są inspiracją dla wielu twórców,dlatego,że to właśnie Grecy stworzyli kulture ludzka,uniwersalną,o zestawie podstawowych toposów wspólnych dla europejskiej świadomosci.