Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T00:54:34+01:00
Jednym z głównych źródeł, które prowadzą do poznania prawa rzymskiego jest "Corpus iuris ... który przetrwał do czasów dzisiejszych jest biblioteka.
lex retro non agit - prawo nie działa wstecz
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet - nikt nie może przenieść więcej praw niż sam posiada.