Odpowiedzi

2009-10-18T17:28:22+02:00
Ja bym to zrobił tak XD;

lit <Li>
m=3

k2, l1
1s2,2s1

fluor <F>
m=9

k2, l7
1s2,2s2 2p5

magnez <Mg>
m=12

k2,l8,m2
1s2,2s2 2p8,3s2

glin <Al>
m=13

k2,l8,m3
1s2,2s2 2p6,3s2 3p1

argon <Ar>
m=18

k2,l8,m8
1s2,2s2 2p6,3s2 3p6

wapń <Ca>
m=20

k2,l8,m8,n2
1s2,2s2 2p6,3s2 3p6,4s2

kolbat <Co>?
m=27
k2,l8,m8,n9 albo k2,l6,m18,n1
1s2,2s2 2p6,3s2 3p6,4s2 3d7

arsen <As>
m=33
k2,l8,m8,n5
1s2,2s2 2p6,3s2 3p6 4s2 3d10 4p3

a ołów to nie wiem
k2,l8,m18,n32,o18,p4

1 5 1