Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T07:45:02+01:00
Wyznaczanie środka okręgu:

1. rysujemy okrąg cyrklem ,(na rysunku czarny kolor)
2. rysujemy w nim dowolna cięciwe, czyli łączymy dwa punkty okręgu linią prostą. ,(na rysunku kolor czerwony)
3. wyznaczamy cyrklem środek tej cięciwy.
4. rysujemy linie prostopadłą do wyznaczonego środka cięciwy i rysujemy w ten sposób średnice, (na rysunku kolor niebieski)
5. wyznaczamy cyrklem środek średnicy.
6. podpisujemy środek okręgu.
Nie to, że coś ale nie ma rysunku.