Odpowiedzi

2010-02-27T08:22:39+01:00
Główne zadanie Trybunału Stanu polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy,w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.

Podstawowym zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu,z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi. (tzw. "sąd nad prawem").

Powodzenia :)
Pozdrawiam.:)