Od rokumieszkasz w Londynie. Do tej pory pracowałas jako recepcjonistka w hotelu, ale został on własnie zamknięty. Dzisiaj znalazłas ogłoszenie z oferta podobnej pracy w innym hotelu. Napisz list w którym:
- okreslisz, w jaki sposób natrafiłaś na ogłoszenie i podasz powód, dlaczego Cię ono zainteresowało
- krótka opisz swoje dotychczasowe doświadczenie i określ, dlaczego może ono być korzystne przy wykonaniu oferowanej pracy
- przedstawisz dwie cechy, które Cię predestynują do wykonywania tej pracy i krótko uzasadnisz ich przydatnosć
- wyrazisz gotowosc stawienia się na rozmowę w sprawie pracy i zaplanujesz zwrócenie się do Twojhego poprzedniego pracodawcy o referencje.
od120do 150 słów

1

Odpowiedzi

2010-02-27T08:45:11+01:00
Dear Sir or madam,
I would like to know something about the advertisement which i saw in yesterday's issue of The times'. I saw it when I was looking for a job. I am interested in it because I would like to work as a receptionist in your hotel.
My names is xyz. I have got a good experience it this job. I have worked as a receptionist in Grey's Hotel since I moved to London. I worked here 4 years. I think this experience give many benefits to work in your hotel.
I think I am the best person which apply for this job because I am very creative and sociable. I like talking with people.
Could you tell me when I can go to the interview? I can start work in 1st of July. I will give you my references from Grey's Hotel. I am looking forward to hearing from you.
Yours sincerely,
xyz
2 4 2