Odpowiedzi

2010-02-27T09:53:28+01:00
Dane:
r = 0,3 km = 300m
Rozw.:
Aby samochód mógł być przez chwilę w jego najwyższym punkcie w stanie nieważkości siła odśrodkowa musi zrównoważyć siłę ciężkości samochodu a więc
F₀ = Fc
m × V² / r = m × g
dzielimy przez m
V² / r = g
V² = g × r
V = √g × r (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
V = √10[m/s²] × 300 m = √3000m²/s² = 54,7 m/s
4 3 4
2010-02-27T10:02:22+01:00
Witam
dane r=0,3km=300m, g=10m/s2=10N/kg
szukane v
siła odśrodkowa Fr równoważy siłę ciężkości Q
Fr = Q
mv2/r = mg
v2 = gr = 10m/s2*300m = 3000m2/s2
v = 54,8 m/s = 197 km/h

..............................pozdrawiam
4 3 4