Odpowiedzi

2010-02-27T09:43:17+01:00
Witaj
dane r=0,7 km, f= 1,75, g = 10m/s2=10N/kg
szukane v=vmax
siła odśrodkowa Fr nie może przewyższyć siły tarcia T
Fr = T......Fr=mv2/r.......T=N*f.......N=Q=mg
mv2/r = mgf
v2 = gfr = 10m/s2*1,75*700m = 12 250 m2/s2
v = 110,7m/s = 398,4 km/h

............................pozdrawiam
2010-02-27T09:43:50+01:00
Dane:
r = 0,7 km = 700 m
współczynnik tarcia f = 1,75
Rozw.:
Aby samochód nie wypadł z zakrętu siła tarcia musi być większa lub równa sile odśrodkowej
czyli
T = F
mgf = mV²/r
dzielimy przez m
gf = V²/r
V² = gfr
V = √gfr (wszytsko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
V = √10 [m/s²] × 1,75 × 700 m = √12250[m²/s²] = 110 m/s
Wynik wyszedł trochę za duży no ale takie są dane!