Odpowiedzi

2010-11-11T01:21:35+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Witam :)

dane: m=1kg,  Δt=2s,  g=9,8m/s²,  h=125m,  v₀=0

szukane: T

-----------------------------------------------------

---dodatkowe oznaczenia:

a=przyspieszenie kamienia w obecności tarcia,

t₀=czas spadku swobodnego czyli bez tarcia,

t=czas spadania z tarciem:  t = t₀ + Δt

 

---zakładamy brak siły wyporu,

---zakładamy ruch jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej pod

wpływem siły wypadkowej Fw = Q - T:

Fw = Q - T.............Fw = m*a..............Q = m*g

m*a = m*g - T

T = mg - ma..........h = a*t²/2 -----> a = 2h/t²

T = mg - 2hm/t².....h = g*t₀²/2 ----> t₀ = √[2h/g]=√[2*125m/9,8m/s²]=5,05s

t = t₀ + Δt = 5,05s+2s = 7,05s

 

T = 1kg*[9,8m/s² - 2*125m/49,7s²] = 1kg[9,8m/s²- 5m/s²] = 4,8N

Średnia wartość tarcia wynosi 4,8N.

 

Semper in altum.................................pozdrawiam :)

2 5 2