Angieslki : Fill in the correct form of the verbs inn the list .
*catch, play . get, go , have , leave, start

Lisa 1) ... to school every weekday . She 2) ... up at seven o'clock, 3) ... a shower and then she 4) ... dressed . After the house at eight o'clock and 7) ... the bus to school . Lessons 8) ... at nine o'clock in the morning . Lisa and her friends 9) in the playground for half an hour before they 10) ... in .

2

Odpowiedzi

2010-02-27T09:29:07+01:00
2010-02-27T09:36:33+01:00
1. goes
2. gets
3. has
4. ?????
7. catch
8. start
10. ???

JA ŚMIĘ TWIERDZIĆ TO W TYM POLECENIU JEST BŁĄD.....ktoś ominął kilka zdań, sądzę że nie wszystkie czasowniki są właściwe dla tych zdań...