Spytano 1100 osób z jakimi umiejętnościami sobie nie radzą. Wyniki ankiety przedstawiam
gotowanie 42%
gra na instrumęcie muzycznym 85%
prasowanie 67%
a) czy wśród ankietowanych więcej jest osób potrafiących gotować czy osób potrafiących prasować?
b) ile osób spośród ankietowanych nie umie grać na instrumęcie muzycznym?
c) ilu osób potrafiących gotować należy się spodziewać w grópie 1200 osób?
d)do nieznajomości języków obcych przyznało się ankieterom 869 osób.Jaki to procęt ankietowanych ?

2

Odpowiedzi

2010-02-27T09:43:04+01:00
0,42*110=462 nie umie gotowac
1100-462=638 umie gotowac
737 nie umie prasowac
1100-737=363 umie rasowac

wiecej umie gotowac

b
0,85*1100=935 nie umie grac

c 638 umie gotowac w grupie 1100
x = 1200
x=696

d
869-x%
1100-100
x=79%
7 2 7
2010-02-27T09:50:20+01:00
1100 liczba ankietowanych osób 1100 osób
z gotowaniem nie radzi sobie 42% osób
z grą na instrumencie muzycznym nie radzi sobie 85% osób
z prasowaniem nie radzi sobie 67% osób
a) Więcej jest osób potrafi gotować niż prasować, bo
100% - 42% = 58% gotowanie
100% - 67% = 33% prasowanie
b) 935 osób spośród ankietowanych nie umie grać na instrumencie muzycznym
85% z 1100 = 0,85*1100 = 935
c) w grupie 1200 osób jest 696 osób potrafiących gotować,
bo potrafi gotować 58% z 1200 = 696
d) 869 osób z grupy ankietowanych nie zna języków obcych, to
869/1100* 100% = 79%
7 4 7