Napisz równania reakcji:
a) kwas palmitynowy + wodorotlenek sodu
b) kwas mrówkowy + metanol
c)kwas propionowy + tlenek miedzi (II)
d)kwas masłowy + wodorotlenek wapnia
e)kwas octowy + węglan potasu
f) kwas stearynowy + wodorotlenek potasu

Proszę o pomoc!!!!!

1

Odpowiedzi

2012-08-08T15:04:12+02:00

a) C₁₅H₃₁COOH + NaOH ⇒ C₁₅H₃₁COONa + H₂O

 

b) HCOOH + CH₃OH ⇐stęż. H₂SO₄⇒ HCOOCH₃ + H₂O

 

c) 2CH₃CH₂COOH + CuO ⇒ (CH₃CH₂COO)₂Cu + H₂O

 

d) 2CH₃CH₂CH₂COOH + Ca(OH)₂ ⇒ (CH₃CH₂CH₂COO)₂Ca + 2H₂O

 

e) 2CH₃COOH + K₂CO₃ ⇒ 2CH₃COOK + H₂O + CO₂

 

f) C₁₇H₃₅COOH + KOH ⇒ C₁₇H₃₅COOK + H₂O

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

3 4 3