Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T10:46:37+01:00
2.
można by tu było dużo pisać, ale w takim dużym skrócie:
Największa ilość liczby ludności jest w Chinach i Indiach. W 2005 r. w Chinach było ok. 1305 mln osób, a w Indiach ok. 1095 mln osób. Tam też był największy wzrost liczny ludności, ponieważ niegdyś w roku 1950 w Chinach było tylko 550 mln osób, a w Indiach tylko 250 mln.
a ogólny wzrost Azji: w 1650 r. było 330 mln osób. Od tego czasu do 2005 r. wzrosła liczba ludności do 3904 mln osób.
Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, to w 2050 roku Indie mogą stać się najludniejszym krajem świata.

3.
tak jak w punkcie drugim - Rozmieszczenie ludności w Azji jest bardzo nierównomierne. Większość ludności skupia się w południowej i południowo-wschodniej Azji.

4.
Przyczyny znacznej gęstości zaludnienia:
* sprzyjające warunki klimatyczne
* duże rezerwy wodne
* rozwój przemysłu
* bogate łowiska ryb
* żyzne gleby
* duży przyrost naturalny
* sąsiedztwo morza
* rzeka jako droga transportu
i dlatego jest tak nierównomiernie. ;)

5.
Japońskie megalopolis Pas Taiheiyō o łącznej populacji ok. 83 mln. mieszkańców, w skład którego wchodzą m. in.:
* metropolis Greater Tokyo Area (Tokio-Kawasaki-Jokohama-Chiba-Saitama) skupiające 32-43 mln mieszkańców
* metropolis Greater Osaka Area (Osaka-Kioto-Kōbe) z 18,6 mln mieszkańców
* metropolis Chūkyō Metropolitan Area (Nagoja) - 8,7 mln mieszkańców

6.
Rasa:
- żółta (Chiny, Mongolia, Japonia, Korea, pierwotni mieszkańcy Syberii)
- biała (Turcja, Indie, Arabia, Persa)
- czarna (Filipiny, Indie, Półwysep Malajski)

7.
- Chrześcijaństwo (ok. 2000 mln wyznawców)
- Islam (ok. 1300 mln wyznawców)
- Hinduizm (ok. 900 mln wyznawców)
- Buddyzm (ok. 360 mln wyznawców)
- Konfucjanizm i taoizm (ok. 225 mln wyznawców)
- Pierwotne religie plemienne [animizm] (ok. 190 mln wyznawców)
- Inne religie (ok. 95 mln wyznawców)
- Bezwyznaniowcy [ateiści] (ok. 905 mln wyznawców)


niestety nie znam odpowiedzi na 1 pytanie.
2 1 2