Odpowiedzi

2010-02-27T11:53:42+01:00
I wojna światowa
W europie na przełomie XIX i XX wieku powstało wiele konfliktów. Rozpoczęto walki o kolonie, czyli tereny należące do danego państwa. Niepewna sytuacja spowodowała, że kraje zaczęły poszukiwać sojuszników i tworzyć bloki wojskowe. Trójprzymierze zawarły: Niemcy, Austro-Węgry oraz Włochy, zaś Anglia, Francja i Rosja podpisały Trójporozumienie.
Przebieg wojny
Zamordowanie następcy tronu austro-węgierskiego arcyksięcia Ferdynanda i jego żony w Sarajewie w 1914 roku było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Do wojny przystąpiły dwa bloki państw ententa (Anglia, Francja oraz Rosja) i państwa centralne (Niemcy i Austro-Węgry). Europa stała się terenem zaciętych walk wojennych. Niemcy chcieli błyskawicznie pokonać Francję by potem móc ruszyć do walki z Rosją. Początkowo ich plany układały się dobrze, ale zostali oni zatrzymani przez Francuzów w bitwie pod Marną. Właśnie od tego momentu wojna przybrała charakter wojny pozycyjnej. Zajęto pozycje umocniły je okopy, bunkry i zasieki. Podczas walk ginęło mnóstwo żołnierzy. Linia frontu przesuwała się o kilka km. W miarę upływu czasu walki wyszły poza teren Europy. Niemcy ogłosili nieograniczoną wojnę na morzach i oceanach. Do walki przystąpiły okręty podwodne. Stany Zjednoczone zaczęły się poważnie bać o swoje interesy, które do tej pory pozostawały neutralne. W końcu 1917 roku przystąpiły do wojny także i Stany Zjednoczone i tym samym wzmocniły one blok ententy. Państwa centralne zaczęły ponosić klęski na wszystkich frontach co zmusiło je do podpisania zawieszenia broni, a stało się to 11 listopada 1918 roku. niemcy i Austro -Węgry zostały pokonane.