Przyporządkuj podane niżej wyrazy do dwóch grup:
Cesarstwa Zachodniego i Cesarstwa Wschodniego.

Rzym, Konstantynopol, łacina, greka, dobra sytuacja gospodarcza, pogarszająca się sytuacja gospodarcza, najazdy obcych plemion, spokój na granicach

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T10:39:11+01:00
Cesatstwo Zachodniorzymskie : Rzym,łacina,pogarszajaca sie sytułacja gospodarcza, najazdy obcych plemion

Cesarstwo Wschodniorzymskie : Konstantynopol, greka , dobra sytułacja gospodarcza , spokój na granicachna 90% dobrze :):)