Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T10:39:50+01:00
Przyczyny :
3) kwaśne deszcze

Skutki :
1) niszczenie się gleby ( od nawozów)
2) brak drzew = mniej procesu fotosyntezy = mniej tlenu
3) wyginięcie wielu gatunków roślin oraz zwierząt
8 5 8
2010-02-27T10:46:17+01:00
Brak środowiska życia dla różnych zwierząt,
zmiana klimatu
5 3 5
2010-02-27T10:48:07+01:00
SKUTKI
przyśpieszony proces zmiany klimatu
obniżenie żyzności gleb
postępująca erozja gleb
obniżenie ilości i jakości uprawy roślin
zaburzona gospodarka wodna
zubożona roślinność
wyginięcie wielu gatunków zwierząt
zmiana ekosystemu
6 3 6