4. Na brzegu morskim na wysokości 18 m nad poziomem morza ustawiono działo z lufą nachyloną pod kątem 45° do poziomu. Znaleźć maksymalne wzniesienie i zasięg pocisku, jeżeli szybkość jego wylotu z lufy była równa 600 m/s, a opór powietrza zmniejsza zasięg lotu 3,5 raza
6. Z wieży o wysokości 20 m wystrzelono z pistoletu kulę pod kątem 30° do poziomu. Znaleźć szybkość początkową, maksymalne wzniesienie i zasięg kuli, jeżeli z ostatnich 20 ni wysokości spadała ona 0,5 s. Zaniedbać opór powietrza.

1

Odpowiedzi

2009-03-20T00:30:17+01:00
Dane:
h=18m
alf=45st
v=600
g=10m/s^2 zamiast 9,81 aby latwiej liczyc
p=3.5
OBL:
l-sasieg
H - wysokosc
rozkladam v na skladowa pozima vx i pionowa vy
vx=v*cos(alf) vy=v*sin(alf)
ruch poziomy jenost. z vx
ruch pionowy jedn opoz. do max pozniej przysp.
obliczam czas gdy pocisk osignie max wys.
vy=g.t==>t1=vy/g
wys ponad 18 m v^2=2*g*h1==>h1=v^2/(2*g)
obl. czas spadania z wys h+h1
(h+h1)=1/2*g*t2^2==>t2=sqrt[2*(h+h1)/g] sqrt - pierw. ^potega

L=(t1+t2)*vx/p
H=h+h1

Podstaw wartosci i policz

pozdrawiam