Rowerzysta poruszał się przez 3 s ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i uzyskał prędkość 5 m/s. Następnie poruszał się ruchem jednostajnie prostoliniowym jeszcze przez 4s. Oblicz drogę, jaką przebył podczas całego ruchu. Przyjmij, że jego prędkość początkowa wynosiła 0 m/s

2

Odpowiedzi

2010-02-27T10:58:16+01:00
T1=3s
v=5m/s
t2=4s

s=v*t
s1=5m/s*3s=15m
s2=5m/s*4s=20m
s=15m+20m=35m
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T12:22:11+01:00
T₀=0s
t₁=3s
t₂=4s
v₀=0m/s
v=5m/s
s=?m

ruch prostoliniowym jednostajnie przyspieszony
a=v/t₁
a=5m/s /3s
a=1,7m/s²

s₁=½at²
s₁=½1,7m/s²*(3s)²
s₁=½1,7m/s²*9s²
s₁=7,65m

ruch jednostajnie prostoliniowy
v=s/t₂
s₂=v*t₂
s₂=5m/s*4s
s₂=20m

s=s₁+s₂
s=7,65m+20m
s=27,65m


14 4 14