Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T10:42:31+01:00
Tundra Syberyjska Krajobraz tundry w lecie oświetla skośnymi promieniami nisko „wędrujące” po niebie Słońce. Podczas zimy pojawia się ono tylko na kilka godzin. Przez większą część krótkiego dnia panuje półmrok, a noce są długie i, gdy nie świeci Księżyc, bardzo ciemne. Tundra występuje na terenach o bardzo surowym klimacie. Średnia roczna temperatura jest znacznie poniżej 0°C; w Dikson wynosi –10,7°C. W zimie jest jeszcze niższa; spada w marcu do -25°C. Wyróżniamy tu właściwie dwie pory roku; długą mroźną zimę oraz krótkie , chłodne lato. Zmarznięty grunt i powietrze rozgrzewa ją bardzo wolno. W Dikson dopiero w sierpniu, czyli ponad miesiąc po przesileniu letnim, temperatura podnosi się do najwyższej pory roku. W najcieplejszym miesiącu nie przekracza ona 10°C; w Dikson wynosi zaledwie 5,4°C i zbliżona jest do temperatury w Polsce na przełomie marca i kwietnia. Okres ze średnimi temperaturami powyżej 0°C jest krótki, trwa od 2 do 3 miesięcy, ale dni bez mrozu jest jeszcze mniej – zaledwie kilka tygodni w środku lata. *** Tundrę Kanadyjską zamieszkują duże ssaki takie jak karibu i piżmowół. Z gryzoni zamieszkujących tundrę powszechne są lemingi. Do największych drapieżników należą niedźwiedź polarny, lis polarny (piesiec) i wilk. Kanadyjska tajga jest ogromnym jednorodnym zwartym ekosystemem, większym niż wszystkie pozostałe razem wzięte. W tajdze rosną przede wszystkim świerki, jodły, sosny Banksa i modrzewie, a z drzew liściastych - klon, topola, osika i brzoza. Osoby, które zdecydują się spędzić trochę czasu gdzieś na prowincji, z pewnością natrafią na muskegi - ni to zbiorniki wodne, ni to kawałki stałego lądu. Są one na równi z innymi wilgotnymi miejscami obszarem przebywania łosia, który jest ulubionym celem myśliwych. W tajdze żyją także wszystkie uważane za typowe dla Kanady gatunki zwierząt - bóbr, baribal, wilk i ryś, a w strefach przejściowych z tundrą na północy i gajami osikowymi na południu także jelenie, karibu i kojoty.
15 3 15