Mężczyzna nie może być nosicielem cechy sprzężonej z płcią. Może być daltonistą albo może odróżniać kolory, ale nie może być nosicielem daltonizmu. W przypadku kobiety są trzy możliwości: zdrowa, nosicielka, daltonistka.

Zapisz wszystkie możliwe genotypy mężczyzny i kobiety, które wymieniono w informacji do polecenia.
Określ w każdym wypadku fenotyp.

1

Odpowiedzi

2010-02-27T11:30:59+01:00
Daltonizm jest chorobą recesywna, sprzężoną z płcią
XA- chromosom X z allelem dominującym A nie warunkującym chorobę
Xa- chromosom X z allelem recesywnym a warunkującym chorobę
Y- chromosom Y, nie zawiera alleli związanych z chorobami

Genotypy mężczyzn:
- XAY - zdrowy
-XaY- chory

Genotypy kobiet:
- XAXA- zdrowa
-XAXa- nosicielka
-XaXa- chora

(cechy fenotypowe- tj czy ktoś jest zdrowy, chory czy jest nosicielem; litery A i a pisane są w indeksie górnym)
2 3 2