Przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII w.


Piszę na ten temat referat, może ktoś od siebie mógłby coś dodać, dodatkowo potrzebne mi są mapy z czasów zaborów i zdjęcia zaborców rządzących Prusami, Rosją, Austrią. Pilne!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T13:24:43+01:00
Przyczyny upadku Rzeczpospolitej:

-upadek gospodarki i zniszczenia wojenne w XVII w.
-Konfederacja targowicka
-liberum veto, które paraliżowało działalność sejmu
-'złota wolność szlachecka' traci swe znaczenie w oczach 9/10 Polaków którzy żyli w poddaństwie i ubóstwie
-brak centralnego skarbu państwa
-armia koronna nie liczyła więcej niż 12.000 ludzi
-słabość władzy wykonawczej
-elekcje królów polskich
-przekupni magnaci - 'z samych Panów zguba Polaków'
-brak uporządkowania spraw wewnętrznych
-Polska przedmiotem przetargów między jej sąsiadami
-dążenia zaborcze i mieszanie się w sprawy Polski jej sąsiadów (tj. Austrii, Prus i Rosji)
-liczne wojny