Przetłumacz na Simple Tense

Chłopcy będą się uczyć.
Czy dziewczyny będą grały w karty?
Mój tato nie pojedzie na wakacje . On zostanie w domu.
Czy twój sąsiad kosi trawę?
Odp. na Nie!

Proszę o przetłumaczenie i wytłumaczenie mi tego!

Jak najszybciej !

Daje Naj ;)

3

Odpowiedzi

2010-02-27T11:05:49+01:00
The boys will learn.
Can a girl be played in the cards?
My dad would not go on vacation. He is at home.
Does your neighbor mows the grass?
No , he doesn 't.
2010-02-27T12:49:26+01:00
Chłopcy będą się uczyć.
Czy dziewczyny będą grały
w karty?
Mój tato nie pojedzie na wakacje . On zostanie w domu
Czy twój sąsiad kosi trawę?
Odp. na Nie!


1. Boys will will learn.
2.Czy girls will play
3. in card?
4. It will not go on holidays my papa . He will become in house
5. Does your neighbour neighbor mow grass?
6. Odp. on It!

Licze na Najj ;**
2010-02-27T13:25:58+01:00
Chłopcy będą się uczyć.
Boys willl learn.
Czy dziewczyny będą grały w karty?
Will girls play cards?
Mój tato nie pojedzie na wakacje . On zostanie w domu.
My dad won't come on holiday. He will begin in home.
Czy twój sąsiad kosi trawę?
Will your neighbour mow grass?
Odp. na Nie!
Answer: No!