Odpowiedzi

2010-02-27T11:06:12+01:00
Kompetencje organizacyjne:
reprezentuje Radę Ministrów,
kieruje jej pracami,
zwołuje posiedzenia,
ustala porządek obrad,
przewodniczy posiedzeniom,
Kompetencje merytoryczne:
kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów,
ponosi odpowiedzialność polityczną,
decyduje o składzie Rady Ministrów,
koordynuje i kontroluje pracę ministrów i pozostałych członków Rady Ministrów,
zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów,
Jako naczelny organ administracji rządowej:
posiada kompetencje generalne ? do jego zadań należy wszystko to, co nie jest zastrzeżone dla innych organów (tzw. domniemanie kompetencji),
wydaje rozporządzenia i zarządzenia,
jest podstawowym łącznikiem administracji rządowej,
jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej,
dokonuje obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej,
nadzoruje organy centralne i terytorialne administracji rządowej,
nadzoruje samorząd w granicach określonych w konstytucji i ustawach
6 4 6
  • Użytkownik Zadane
2010-02-27T15:28:58+01:00
-zajmowanie sie rządem
-reprezentowanie polski w innych krajach
-decydowanie o różnych sprawach
7 2 7