Odpowiedzi

2010-02-27T13:30:09+01:00
W roku 1820 rząd włączył Łódź do grona osad przemysłowych. Przeznaczeniem jej roli był ośrodek tkacki i sukienniczy. Do miasta przybyli przedsiębiorcy i robotnicy, m.in: z Wielkopolski i Śląska, lecz głównie z Branderburgii, Saksonii, Czech i Moraw.
W latach 1821-1823, władze miejskie wytyczyli osadę sukienniczą (Nowe Miasto), aby sprostać potrzebom producentów tkanin i dzianin oraz ich pracowników. Ulokowano ją na południe od dzisiejszego Starego Miasta, a jej najwyższym elementem, był położony w centrum ośmioboczny rynek z czterema wylotowymi ulicami na jego osiach (istniejący do dziś Plac Wolności).
W późniejszym czasie (lata 1824 -1827), wytyczono kolejną osadę -Łódka, położona na południe od Nowego Miasta, wzdłuż osi, którą stanowiła ul. Piotrowska. Wtedy nastąpił gwałtowny rozwój Łodzi, który przeobraził ją z małej mieściny w przemysłową metropolię. Powstały wielkie manifaktóry, m. in.: Kompleks fabryki Ludwika Geyera (dzis. Biała Fabryka). W latach 30 XIXw było to największe przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce.
W czasie I wojny światowej miasto znalazło się pod okupacją niemiecką. Wojna przerwała proces gospodarczego rozwoju, Łódź straciła aż 43 % mieszkańców. Przemysł włókienniczy przez cały okres międzywojenny znajdował się w stanie kryzysu.
4 5 4