Aby rozwiązać zadanie :
Za 325 zł kupiono 25 metrów materiału w dwóch gatunkach. 1 metr materiału 1 gatunku kosztował 14,50 zł, zaś 1 metr 2 gatunku - 12 zł. Ile kupiono metrów materiału każdego gatunku?

wykonaj podane niżej polecenia :
--> Oznacz przez x - ilość materiału 1 gatunku
-->Zapisz, wykorzystując niewiadomą x, ile kupiono materiału 2 gatunku
-->Zapisz wyrażenie opisujące koszty zakupu materiału 1 gatunk.
-->Zapisz wyrażenia opisujące koszty zakupu materiału 2 gatunku
-->Ułóż równianie, w którym porównasz koszty zakupu jednego i drugiego materiału oraz kwotę, jaką zapłacono za te zakupy.
-->Oblicz, ile kupiono materiału 1 gatunku, a ile materiału 2 gatunku.Sprawdź otrzymane wyniki z warunkami zadania.


:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T11:13:39+01:00
X - ilość materiału I gatunku
25 - x - ilość materiału II gatunku
14,50 *x - koszt zakupu materiału I gatunku
12*( 25 - x ) - koszt zakupu materiału II gatunku
14,5 *x + 12*( 25 - x) = 325
14,5 x + 300 - 12 x = 325
2,5 x = 325 - 300
2,5 x = 25
x = 25 : 2,5
x = 10
25 - 10 = 15
spr. 10* 14,5 + 15*12 = 145 + 180 = 325
Odp. Kupiono 10 m materiału I gatunku oraz 15 m materiału
II gatunku.

127 4 127